Cestovní pojištění

V naší cestovní agentuře nabízíme pojištění Union pojišťovny pro účastníky zájezdů i individuální cesty.

Co všechno může zájezdové pojištění obsahovat:

- pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně asistenční služby v zahraničí

- pojištění zavazadel, ztrátu dokladů a opožděné dodání zavazadel leteckou společností

- pojištění odpovědnosti za škodu (včetně nákladů na advokáta a nákladů na kauci)

- úrazové pojištění

- pojištění storna zájezdu

- pojištění nevydařené dovolené

- pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu

- pojištění doprovodu

- pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb

- pojištění nákladů na cestu blízké osoby pojištěného

- pojištění nákladů v případe nemoci dítěte

- pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla

- pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku

- pojištění opožděného nástupu na zájezd

Upozornění
Při pojištění storna zájezdu vám v případě, že nemůžete z vážných důvodů ve stanoveném termínu nastoupit na zájezd, uhradíme 80% ze 100% storno poplatku, který vám naúčtuje cestovní kancelář.

Co všechno může individuální pojištění obsahovat

- pojištění léčebných výloh v zahraničí

- asistenční služba

- pojištění zavazadel včetně opožděného dodání zavazadla leteckou společností a ztráty dokladů

- pojištění odpovědnosti za škody (škody na zdraví, škody na majetku, náklady na advokáta a náklady na kauci)

- úrazové pojištění (trvalé následky úrazu a smrt v důsledku úrazu)

- pojištění nákladů na zásah Horské záchranné služby – platí na území SR v horských oblastech v působišti Horské záchranné služby

Výhody cestovního pojištění:

VOLITELNÝ ROZSAH pojištění (klient si volí, která rizika nechá pojistit)

Možnost výběru pojištění s NIŽŠÍM nebo VYŠŠÍM POJISTNÝM KRYTÍM (limity pojistného plnění)

ZVÝHODNĚNÉ SAZBY POJISTNÉHO (pro děti, studenty, rodiny, skupiny osob)

pojištění klientů, kteří se rekreačně nebo organizovaně věnují JAKÝMKOLI SPORTOVNÍM disciplínám

pojištění klientů, kteří hodlají v zahraničí MANUÁLNĚ PRACOVAT

ASISTENČNÍ SLUŽBA k dispozici 24 hodin denně 7 dnů v týdnu

pojištění osob nad 70 let (platí pro pojištění do zemí Evropy a Egypta, Izraele, Jordánska, Tuniska, Turecka, Alžírska, Maroka a na Kypr)

výše pojistného na den s rostoucím počtem dnů vycestování klesá (čím déle je klient v zahraničí, tím je výše pojistného na den nižší)

pojistné je možné uzavřít 24 HODIN DENNĚ pomocí online aplikace

Více informací přímo v CA Merlin.

Unionlogo